Turnkey partner voor OEM'ers

VDL Systems opereert zoals alle bedrijven binnen de divisie toeleveringen van VDL Groep als productiepartner en toeleverancier. Dat betekent dat wij machines en systemen leveren aan OEM-klanten (Original Equipment Manufacturers) en VDL Systems zich als engineering- en productieorganisatie niet richt tot de eindklant. Op deze manier zijn we succesvol in zowel de voedselverwerkende industrie, de agrarische sector, recycling en andere industriën.

Turnkey machinebouw en build-to-print productie

Het uitbesteden van machinebouw variëert van kleine machine-onderdelen tot complete turnkey machines en productielijnen. Door onze jarenlange ervaring in high-end machinebouw heeft VDL Systems hierin een uitstekende naam weten op te bouwen. Zowel vanuit het tekeningenpakket van onze OEM-klanten (build-to-print) en vanuit ruwe project-specificaties (build-to-spec / turnkey machinebouw) ontzorgen wij onze klanten door engineerings- en productiecapaciteit te bieden.

Het traject dat we met klanten per project regelmatig doorlopen is:

• voorstellen voor inrichting en keuze oplossing
• advies en overleg over de juiste lay-out
• detail engineering van onderdelen
• productie
• afname en indien gewenst verzorgen wij installatie bij de klant

VDL Systems is voornamelijk actief voor OEM-klanten in de volgende markten:

Voedselverwerkende industrie

Het produceren van machines voor de voedingsindustrie is een kapitaalintensieve bezigheid. OEM-bedrijven in deze markt richten zich hoofdzakelijk op de internationale eindmarkt, de productontwikkeling en de service. Vandaar dat het produceren van machines voor de voedingsindustrie regelmatig wordt uitbesteed. VDL Systems is optimaal voor ingericht voor het overnemen van engineering en de volledige productie van deze machines, waarbij hygiënische materialen en de nieuwste hygiënische ontwerpstandaarden worden toegepast. Binnen de voedselverwerkende industrie werken we voornamelijk voor de volgende sectoren:

Producenten van groente- en aardappelproducten voor de eindmarkt hebben te maken met vele OEM-bedrijven die hun machines, systemen en productielijnen aanbieden. Wij als VDL Systems ontzorgen en versterken deze OEM-bedrijven door het bieden van snelle doorlooptijden en slimme productiemethoden voor hun machines en systemen. De laatste kennis van hygiënische ontwerpen en het verwerken van steeds grotere volumes eindproduct zijn hierbij zeer belangrijke aandachtpunten voor ons als toeleverancier.

In de wereldwijde vleesverwerking en de vissector komen steeds meer grotere spelers op de markt. VDL Systems biedt deze aanbieders van verwerkingsmachines vergroting van hun productiecapaciteit en de kennis van hygiënische machinebouw volgens de hoogste standaarden. Daarnaast werkt VDL Systems intensief samen met startende bedrijven binnen de voedselverwerking om deze mogelijkheden te bieden om hun machines of systemen te ontwikkelen en in de markt te zetten.

Van oudsher is VDL Systems een belangrijke leverancier voor leveranciers van aanvoer-, slacht- en verpakkingslijnen voor de pluimveeindustrie. Hierbij is VDL Systems samen met haar partners actief in zowel seriematige productie als specifieke oplossingen binnen de pluimveeslachterij.

VDL Systems bouwt systemen voor leveranciers van productielijnen voor de verwerking van verpakte zuivelproducten. Denk hierbij aan oplossingen voor pasteurisatie en andere logistieke systemen binnen de zuivelindustrie.

Samen met haar partners, waaronder VDL-zusterbedrijven, ontwikkeld VDL Systems machines voor de solids- / bulkhandling. Dit varieert van sorteer- en doseersystemen, tot logistieke oplossingen voor bijvoorbeeld noten of diervoeding.

Naast verschillende oplossingen voor het doseren van te verwerken of te verpakken product, is VDL Systems actief als producent van verpakkingsmachines voor de voedselverwerkende industrie.

Agrarische sector

VDL Systems produceert verschillende producten voor de agrarische sector. Van oorsprong is het bedrijf ontstaan vanuit de diervoedingswereld en heeft het nog steeds ook via haar zuster-bedrijven binnen VDL Groep een sterke binding met de agrarische sector. Binnen de agrarische sector werkt VDL Systems voornamelijk voor de volgende deelsectoren:

Van oorsprong produceert VDL Systems voedingssystemen voor de pluimveesector. Heden ten dage produceert VDL Systems een breed scala aan producten voor OEM-bedrijven in deze sector, van oplossingen voor productie van diervoeding tot logistieke oplossingen voor het transport van pluimvee.

VDL Systems is sterk in de (seriematige) productie van machinemodules welke door onze OEM-klanten worden geleverd aan melkveehouderijen.

Recycling

Voor verschillende leveranciers van equipment welke wordt ingezet bij materiaalscheiding is VDL Systems actief als toeleverancier. De recycling industrie is altijd in beweging. Door nieuwe regelgeving vanuit overheden en de Europese Unie worden er steeds hogere eisen gesteld aan de verwerking van materialen en afvalstoffen. VDL Systems zoekt samen met haar klanten naar nieuwe innovaties en technologieën om efficiënt en kostenbesparend machines te ontwikkelen en te produceren. VDL Systems heeft inmiddels jaren ervaring in de ontwikkeling en bouw van machines voor de recycling industrie. De klanten van VDL Systems in de recycling sector bevinden zich voornamelijk in reinigen van afvalwater, scheiding van metalen en ondergrondse huisvuilopslag.